NASZA HISTORIA

POCZÄ„TEK

Mecânica Exacta zosta?‚a za?‚o??ona w 1947 roku na obrze??ach Porto, drugiego co do wielko?›ci miasta Portugalii. Obecnie firma ma swojÄ… siedzibÄ™ w S. Paio de Oleiros, gdzie nasi za?‚o??yciele w latach 60-tych zbudowali zak?‚ad o ?‚Ä…cznej powierzchnii 24 000 m2, z czego 12 000 m2 pod dachem. Obecnie Mecânica Exacta zatrudnia oko?‚o 80 pracowników.

Celem Mecânica Exacta jest projektowanie i produkcja kompletnych linii produkcyjnych do obróbki metali, przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowa?„. RozwiÄ…zania dopasowane do wymogów u??ytkownika sÄ… dla nas ju?? standardowÄ… procedurÄ…, poniewa?? wierzymy, ??e kluczem do sukcesu jest nasza zdolno?›Ä‡ i elastyczno?›Ä‡ w dostarczaniu rozwiÄ…za?„ odpowiadajÄ…cych potrzebom naszych klientów.

OBECNO?šÄ† MIÄ?DZYNARODOWA

Od prostej prasy po kompletne linie do formowania metali i produkty na zamówienie - urzÄ…dzenia Mecânica Exacta mo??na spotkać na ca?‚ym ?›wiecie: w USA, Meksyku, Hiszpanii, Francji, Polsce, Czechach, Wietnamie, Chinach, Angoli i oczywi?›cie w Portugalii. Dysponujemy równie?? agentami w kilku krajach, z pe?‚nÄ… zdolno?›ciÄ… do zapewnienia rozwoju sprzeda??y, oferujÄ…cych tak??e g?‚Ä™bokie wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Referencje

Naszymi klientami sÄ… g?‚ównie dostawcy OEM z bran??y motoryzacyjnej, a tak??e firmy AGD, opakowania, sztućce, ku??nie i t?‚ocznie, przemys?‚ komponentów elektronicznych, odlewnie, meble metalowe i przemys?‚ kolejowy.

Motoryzacja

images/parceiros/img_1539091728.jpeg
images/parceiros/img_1539091711.jpeg
images/parceiros/img_1539091693.jpeg
images/parceiros/img_1539091677.jpeg
images/parceiros/img_1539091658.jpeg
images/parceiros/img_1539091746.jpeg
images/parceiros/img_1539091761.jpeg
images/parceiros/img_1539091776.jpeg
images/parceiros/img_1539091867.jpg
images/parceiros/img_1539091889.jpeg
images/parceiros/img_1539091908.jpeg
images/parceiros/img_1539091931.jpeg
images/parceiros/img_1539091949.png
images/parceiros/img_1539091968.jpeg
images/parceiros/img_1539091996.jpeg
images/parceiros/img_1539092018.jpeg

DOMESTIC EQUIPMENT

images/parceiros/img_1539090991.jpeg
images/parceiros/img_1539091011.jpeg
images/parceiros/img_1539091025.jpeg
images/parceiros/img_1539091041.jpeg
images/parceiros/img_1539091059.jpeg
images/parceiros/img_1539091076.jpeg
images/parceiros/img_1539091090.jpeg
images/parceiros/img_1539091132.png
images/parceiros/img_1539091154.png
images/parceiros/img_1539091170.png
images/parceiros/img_1539091185.jpeg
images/parceiros/img_1539091201.jpeg

OTHERS

images/parceiros/img_1539085498.jpeg
images/parceiros/img_1539085540.png
images/parceiros/img_1539085561.png
images/parceiros/img_1539085590.png
images/parceiros/img_1539085610.png
images/parceiros/img_1539085629.png
images/parceiros/img_1539085649.png
images/parceiros/img_1539085668.jpeg
images/parceiros/img_1539085686.jpeg