VÍCE NE?? 70 LET VÝBORNOSTI

ZamÄ›?™ení spoleÄ?nosti Mecânica Exacta je návrh a výroba kompletních linek pro tvá?™ení kov?? urÄ?ených pro širokou škálu aplikací. ??ešení na míru jsou ji?? standardem, proto??e Mecânica Exacta vÄ›?™í, ??e klíÄ?em k úspÄ›chu je schopnost a flexibilita ?™ešit problémy zákazník??.

Vývoj Projektu

Pokud je cílem získat konkurenceschopnost, zmÄ›nit procesy, reagovat na nové pot?™eby, Mecânica Exacta je ideálním partnerem pro nalezení cesty k vašim hlavním cíl??m.

Údr??ba

Zákaznická linka a zkušený tým spoleÄ?nosti Mecânica Exacta poskytuje rychlou a efektivní pomoc v p?™ípadÄ› ?™ešení technologických otázek a problém??. 

Repase a modernizace

Adaptace na nejp?™ísnÄ›jší bezpeÄ?nostní normy, optimalizace výrobních proces??, pot?™eba sní??ení výrobních náklad??, modernizace za?™ízení bývají nejÄ?astÄ›jšími d??vody pro modernizaci a repase stroj??.

Ceny

Díky výbornému pomÄ›ru cena / výkon je Mecanica Excata správným ?™ešením.

Kvalitní

Více ne?? 50 lety zkušeností se odrá??í v dokonalosti našich produkt?? a poskytovaných slu??bách.

NaÄ?asování

ZaruÄ?ujeme splnÄ›ní všech termín?? dle po??adavk?? zákazníka.