NAŠE HISTORIE

ZAÄ?ÁTEK

Mecânica Exacta byla zalo??ena v roce 1947 na okraji Porta, druhého nejvÄ›tšího mÄ›sta Portugalska. V souÄ?asné dobÄ› má spoleÄ?nost své sídlo v S. Paio de Oleiros, kde naši zakladatelé v 60. letech vybudovali celkovou plochu 24 000 m2, z Ä?eho?? je 12 000 zast?™ešeno. V souÄ?asné dobÄ› má Mecânica Exacta p?™ibli??nÄ› 80 zamÄ›stnanc??.

ZamÄ›?™ení spoleÄ?nosti Mecânica Exacta je koncepce a výroba kompletních linek pro konformaci kov?? urÄ?ených pro širokou oblast pou??ití. ??ešení na míru jsou pro nás ji?? standardním postupem, proto??e vÄ›?™íme, ??e klíÄ?em k úspÄ›chu je naše schopnost a flexibilita poskytovat ?™ešení pot?™eb našich zákazník??.

MEZINÁRODNÍ P??ÍTOMNOST

Od jednoduchého lisu a?? po dokonÄ?ovací linky na kov a p?™izp??sobené výrobky uvidíte za?™ízení Mecânica Exacta po celém svÄ›tÄ›: USA, Mexiko, ŠpanÄ›lsko, Francie, Polsko, Ä?eská republika, Vietnam, Ä?ína, Angola a samoz?™ejmÄ› Portugalsko. PoÄ?ítáme také s velkými agenty v nÄ›kolika zemích, s plnou kapacitou zajiš??ovat nejen komerÄ?ní rozvoj, ale také schopni poskytnout technickou podporu našim zákazník??m.

Odkazy

Našimi zákazníky jsou zejména dodavatelé výrobc?? automobil?? v automobilovém pr??myslu, jako?? i spoleÄ?nosti zabývající se domácími spot?™ebiÄ?i, obaly, p?™íbory, kování, pr??mysl elektronických souÄ?ástek, slévárny, kovový nábytek a ??elezniÄ?ní pr??mysl.

AUTO

images/parceiros/img_1539091728.jpeg
images/parceiros/img_1539091711.jpeg
images/parceiros/img_1539091693.jpeg
images/parceiros/img_1539091677.jpeg
images/parceiros/img_1539091658.jpeg
images/parceiros/img_1539091746.jpeg
images/parceiros/img_1539091761.jpeg
images/parceiros/img_1539091776.jpeg
images/parceiros/img_1539091867.jpg
images/parceiros/img_1539091889.jpeg
images/parceiros/img_1539091908.jpeg
images/parceiros/img_1539091931.jpeg
images/parceiros/img_1539091949.png
images/parceiros/img_1539091968.jpeg
images/parceiros/img_1539091996.jpeg
images/parceiros/img_1539092018.jpeg

DOMESTIC EQUIPMENT

images/parceiros/img_1539090991.jpeg
images/parceiros/img_1539091011.jpeg
images/parceiros/img_1539091025.jpeg
images/parceiros/img_1539091041.jpeg
images/parceiros/img_1539091059.jpeg
images/parceiros/img_1539091076.jpeg
images/parceiros/img_1539091090.jpeg
images/parceiros/img_1539091132.png
images/parceiros/img_1539091154.png
images/parceiros/img_1539091170.png
images/parceiros/img_1539091185.jpeg
images/parceiros/img_1539091201.jpeg

OTHERS

images/parceiros/img_1539085498.jpeg
images/parceiros/img_1539085540.png
images/parceiros/img_1539085561.png
images/parceiros/img_1539085590.png
images/parceiros/img_1539085610.png
images/parceiros/img_1539085629.png
images/parceiros/img_1539085649.png
images/parceiros/img_1539085668.jpeg
images/parceiros/img_1539085686.jpeg